top of page

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності регулює порядок обробки та використання персональних та інших даних Health Academy.
Передаючи Health Academy персональні та інші дані через Сайт, Користувач підтверджує свою згоду на використання зазначених даних на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності.
Якщо Користувач не погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності, він зобов'язаний припинити використання Сайту.
Безумовним акцептом цієї Політики конфіденційності є початок використання Сайту Користувачем.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сайт - сайт, розташований у мережі Інтернет за адресою https://www.akhealth-academy.com. Усі виняткові права на Сайт та його окремі елементи (включаючи програмне забезпечення, дизайн, логотип) належать Health Academy у повному обсязі. Передача виняткових прав Користувачеві не є предметом цієї Політики конфіденційності.
1.2. Користувач - особа, яка використовує Сайт.
1.3. Законодавство - чинне законодавство України.
1.4. Персональні дані — персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації або в процесі використання функціоналу Сайту.
1.5. Дані - інші дані про Користувача (що не входять до поняття Персональних даних).
1.6. Реєстрація - заповнення Користувачем Реєстраційної форми, розташованої на Сайті, шляхом вказівки необхідних відомостей для подальшої комунікації.
1.7. Реєстраційна форма — форма, розташована на Сайті, яку Користувач має заповнити для проходження Реєстрації на Сайті.
1.8. Послуга — надання консультаційних послуг

2. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Health Academy збирає та зберігає лише ті Персональні дані, які необхідні для надання Послуг та взаємодії з Користувачем.
2.2. Персональні дані можуть використовуватися в таких цілях:
2.2.1. надання Послуг Користувачеві;
2.2.2. ідентифікація Користувача;
2.2.3. взаємодія з Користувачем;
2.2.4. направлення Користувачеві рекламних матеріалів, інформації та запитів;
2.2.5. проведення статистичних та інших досліджень;
2.2.6. моніторинг операцій Користувача з метою запобігання шахрайству, протиправним діям, відмиванню грошей.
2.3. Також Health Academy у тому числі обробляє такі дані:
2.3.1 ім'я користувача;
2.3.2 адресу електронної пошти;
2.3.3 номер мобільного телефону.
2.4. Користувачеві забороняється вказувати на Сайті персональні дані третіх осіб.

3. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

3.1. Health Academy зобов'язується використовувати Персональні дані відповідно до Закону та внутрішніх документів.
3.2. Щодо Персональних даних та інших Даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, коли зазначені дані є загальнодоступними.
3.3. Health Academy має право зберігати архівну копію Персональних даних, а також має право зберігати Персональні дані на серверах поза територією України.
3.4. Health Academy має право передавати Персональні дані та Дані Користувача без згоди Користувача наступним особам:
3.4.1. державним органам, у тому числі органам дізнання та слідства, та органам місцевого самоврядування за їх мотивованим запитом;
3.4.2. в інших випадках прямо передбачених Законодавством України.
3.5. Health Academy має право передавати Персональні дані та Дані третім особам, які не вказані в п. 3.4. цієї Політики конфіденційності, у таких випадках:
3.5.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.5.2. передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або надання Послуг Користувачеві;
3.6. Health Academy здійснює автоматизовану обробку персональних даних.

4. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) особисті дані шляхом надсилання листа на електронну пошту.
4.2. Користувач будь-якої миті має право видалити Персональні дані.
4.3. Користувач гарантує, що всі персональні дані є актуальними і не належать до третіх осіб.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Health Academy здійснює належний захист Персональних та інших даних відповідно до Закону України та вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних.
5.2. Застосовувані заходи захисту у тому числі дозволяють захистити Персональні дані від неправомірного чи випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з ними третіх осіб.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТРЕТІХ ОСІБ ВИКОРИСТОВУВАНІ КОРИСТУВАЧАМИ

6.1. Використовуючи Сайт, Користувач має право заносити дані третіх осіб для подальшого використання.
6.2. Користувач зобов'язується отримати згоду суб'єкта персональних даних використання за допомогою Сайту.
6.3. Health Academy не використовує персональні дані третіх осіб, занесені Користувачем.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Health Academy, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
7.2. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до Закону про місце реєстрації Health Academy.
Перед зверненням до суду Користувач повинен дотриматися обов'язкового досудового порядку та направити відповідну претензію письмово. Строк відповіді на претензію становить 30 (тридцять) робочих днів.
7.3. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень Політики конфіденційності будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень Політики конфіденційності.
7.4. Health Academy має право в будь-який момент змінювати Політику конфіденційності (повністю або частково) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Користувачем. Усі зміни набирають чинності наступного дня після розміщення на Сайті.
7.5. Користувач зобов'язується самостійно стежити за змінами політики конфіденційності шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ HEALTH ACADEMY

8.1. Телефон: +38 050 973 07 02
8.2. E-mail: AKHEALTHACADEMY@GMAIL.COM

bottom of page